Usługa portierska

Opis oferty

 • całodobowa ochrona obiektu
 • kontrola ruchu osobowego
 • zapewnienia przestrzegania ogólnego porządku
 • ochrona przed dewastacją urządzeń i pomieszczeń
 • kontrola zagrożenia pożarowego
 • włączanie i wyłączanie oświetlenia
 • zgłaszanie poważniejszych awarii
 • obsługa systemów antywłamaniowych
 • wydawanie kluczy do pomieszczeń i biur
 • zapobieganie czynom chuligańskim i innym czynom sprzecznym z porządkiem prawnym
 • prowadzenie codziennego raportu, odnotowywanie w nim wszelkich uwag i spostrzeżeń z dyżuru
 • inne czynności uzgadniane na bieżąco przez Przedstawicieli stron

Masz pytania?