Ochrona placów budów

Opis oferty

 • całodobowa fizyczna ochrona placu budowy
 • kontrola ruchu osobowego i kołowego
 • przestrzeganie ogólnie przyjętego porządku zgodnego z wymogami Zleceniodawcy
 • kontrola zagrożenia pożarowego
 • kontrola zagrozenia włamaniem i zalaniem obsługa systemów antywłamaniowych i zabezpieczenie zagrożonych miejsc
 • kontrola stanu ogrodzenia obiektów oraz oświetlenia
 • zapobieganie kradzieżom powierzonego mienia
 • zapewnienie ciągłości usług na wypadek zagrozenia Państwa lub klęski żywiołowej
 • współdziałanie z Zamawiającym w utrzymaniu porządku, działaniu interwencyjnym w przypadku zakłócenia porządku oraz ustaleniu sprawców i wskazaniu ich Policji
  utrzymanie kontaktów z Komisariatem Policji oraz wzywaniu do pomocy Policji w sytuacjach przekraczających możliwości wykonywania zadania siłami własnymi
  ochrona maszyn, urządzeń, materiałow budowlanych na czas budowy obiektu
  kontrola zabezpieczeń zaplecza budowy

Masz pytania?