Usługa ochrony mienia kwalifikowana i niekwalifikowana

Opis oferty

 • całodobowa fizyczna ochrona obiektu
 • kontrola ruchu osobowego i kołowego
 • przestrzeganie ogólnie przyjętego porządku zgodnego z wymogami Zleceniodawcy
 • kontrola zagrożenia pożarowego
 • kontrola zagrozenia włamaniem i zalaniem
 • obsługa systemów antywłamaniowych i zabezpieczenie zagrożonych miejsc
 • kontrola stanu ogrodzenia obiektów oraz oświetlenia
 • zapobieganie kradzieżom powierzonego mienia
 • zapewnienie ciągłości usług na wypadek zagrożenia państwa lub klęski żywiołowej
 • współdziałanie z Zamawiającym w utrzymaniu porządku, działaniu interwencyjnym w przypadku zakłócenia porządku oraz ustaleniu sprawców i wskazaniu ich Policji
 • utrzymanie kontaktów z Komisariatem Policji oraz wzywaniu do pomocy Policji w sytuacjach przekraczajacych możliwości wykonywania zadania siłami własnymi

Masz pytania?