Kontakt

Informacje kontaktowe

Zakład Handlowy „KONTRAKT” Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Zakład Usługowo-Handlowy

ul. Mierosławskiego 3
41-200 Sosnowiec

32 263-42-43
32 293-31-42

509-063-935

kontrakt@kontrakt.sosnowiec.pl
Kierownicy – ochrona: wewn. 21
Kierownicy – prace czystościowe: wewn. 22
Rachuba i płace: wewn. 23
Kadry: wewn. 24,  25
Księgowość: wewn. 26
Prezes Zarządu: wewn. 27
Sekretariat: wewn. 28
Informatyka: wewn. 29

Informujemy, że w Zakładzie Usługowo-Handlowym „KONTRAKT” Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej – wyznaczony został inspektor ochrony danych – Pani Ewa Dziedziela, z którą można skontaktować się w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@kontrakt.sosnowiec.pl;
  2. listownie na adres siedziby administratora: Zakład Usługowo-Handlowy „KONTRAKT” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec.

Z inspektorem ochrony danych może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Zakładzie Usługowo-Handlowym „KONTRAKT” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy RODO.

Formularz kontaktowy